VVE

VVE staat voor Voorschoolse Vroegschoolse Educatie.

Binnen Tjil! werken wij met het VVE totaalprogramma ‘Uk en Puk’. Dit programma is vooral te herkennen aan de handpop Puk die als vriendje van de kinderen de hele dag meedraait in het dagprogramma.

Algemeen VVE beleid Tjil Kinderopvang

Onze visie met betrekking tot VVE:
Wij kijken naar de ontwikkeling van het kind en spelen hier op in. Dat doen we door een kind in zijn of haar ontwikkeling te stimuleren en verder te helpen. Op deze manier proberen wij gelijke kansen te creëren voor elk kind. Dit vinden wij zo belangrijk, dat het terugkomt in onze kernwaarden. Met ons VVE-programma richten wij ons vooral op peuters, maar natuurlijk vergeten wij hierin ook de baby’s en dreumesen niet.

VVE: hoe zit dit er in de praktijk uit?
De pedagogisch medewerkers volgen met de kinderen hun vaste dagritme. Hierin zitten meerdere (VVE)activiteiten. De kinderen krijgen zo een gevarieerd ontwikkelingsprogramma aangeboden in een vast terugkerend dagprogramma.

Aandachtsgebieden
We besteden aandacht aan emotionele veiligheid, een divers aanbod en een hoge funfactor. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Wij volgen en registreren de kinderen in hun ontwikkeling met ons volgsysteem ‘Kijk’. Twee keer per jaar halen we uit dit volgsysteem een individueel rapport én een groepsrapport. Deze rapporten voegen we samen tot een groepsplan, waarin we kijken naar verschillende ontwikkelingsgebieden. Heeft een kind extra ondersteuning nodig? Ontwikkelt een kind zich gemiddeld? Of heeft een kind extra uitdaging nodig? Het zijn allemaal dingen die we duidelijk in beeld hebben en waar we dagelijks op inspelen. We vertalen onze visie naar de praktijk met het VVE-totaalprogramma Uk & Puk. Daarin komen taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod. Niet alleen kinderen met een ontwikkelingsachterstand maar ook de vaardige kinderen vinden hier voldoende uitdaging in.

Spontane momenten
In ons VVE beleid staat uitgebreid beschreven hoe wij werken op de groepen met Uk & Puk. Naast het werken met de activiteiten in Uk & Puk grijpen wij gedurende de dag allerlei kansen om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Deze kunnen zich spontaan voordoen tijdens de verschoonmomenten/eetmomenten, maar ook wanneer er bijvoorbeeld een broertje/zusje geboren wordt. Deze momenten zijn op de dag zelf niet vooraf gepland, maar hier spelen wij op in.

Geplande activiteiten
Natuurlijk hebben we ook vooraf geplande activiteiten met de kinderen die extra ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben. Dit is buiten de Uk & Puk activiteiten en vindt meestal plaats in de ‘vrij spel momenten’ van de groep.

De beste ontwikkelingskansen
Door het programma van ‘Uk & Puk’ en volgsysteem ‘Kijk’ te combineren, creëren we de beste ontwikkelingskansen voor de kinderen.