Tarieven & voorwaarden 2024

Vaste dagopvang € 9,50 per uur.

Buitenschoolse opvang € 9,12 per uur.

Flexibele opvang met een minimale afname van 8 uur per week is € 10,30 per uur (dagopvang).

Complete flexibele opvang € 11,05 per uur (dagopvang en BSO).

Tjil! wil graag een verlengde zijn van het gezin en ouders opvang aanbieden wanneer zij dit nodig hebben. Het is noodzakelijk om dit in goede banen te leiden en om hierin een beleid te volgen dat duidelijkheid schept voor beide partijen.

Vaste opvang

Wanneer u kiest voor vaste opvang is de opvang elke week hetzelfde. U kan op een half uur nauwkeurig de tijden bepalen.

Voor de dagopvang geldt een minimale afname van 5,5 uur aaneengesloten op een dag.

U kan kiezen voor een 52 weken contract of een 40 weken contract die geldt in de schoolweken.

Het hele jaar door is deze dag gereserveerd voor uw kind(eren) en hiermee betaalt u het vaste (laagste) tarief. Wanneer uw kind een dag niet komt, ziek is, er een feestdag is of u op vakantie gaat, wordt deze dag wel berekend en kan daarvoor geen ruiling plaatsvinden.

U weet op deze manier een heel jaar waar u aan toe bent.

Voor de buitenschoolse opvang gelden dagdelen, die hier verderop in het beleid vermeld staan.

Ook hiervoor kunt u kiezen voor een 52 weken contract of voor een 40 weken contract, die geldt in de schoolweken.  U neemt opvang af voor schooltijd vanaf 7.00 uur tot begin schooltijd (of bij BSO de Heikant met een optie vanaf 6.30 uur) of vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur (of bij BSO de Heikant en BSO Verhulstlaan met een optie tot 18.30 uur).

Het hele jaar door is dit dagdeel gereserveerd voor uw kind(eren), wanneer u een middag afneemt en het is die dag studiemiddag mag u kind zelfs kosteloos een hele dag komen spelen.

U bepaalt in de vakantieweken zelf uw tijden afgerond op een half uur met een minimale afname van 5,5 uur aaneengesloten op een dag.  Wanneer uw kind een dag niet komt, ziek is, er een feestdag is, er geen leerkracht is op school of u op vakantie gaat, wordt deze dag wel berekend en kan daarvoor geen ruiling plaatsvinden.

Hierbij weet u bij de buitenschoolse opvang op deze manier een heel jaar waar u aan toe bent.

Flexibele opvang

Wanneer u geen vast werkrooster heeft, is er ook een mogelijkheid om te kiezen voor flexibele opvang. Tjil heeft hiervoor op enkele groepen een aantal plekken gereserveerd.

Flexibele opvang gaat op dezelfde manier als vaste opvang, behalve dat de dag niet vast is en er een keuze gemaakt kan worden om niet wekelijks opvang af te nemen.

Er zijn 2 vormen van flexibele opvang, waar ook 2 verschillende tarieven aan gekoppeld zijn.

  • Flexibele opvang met een minimale afname van 8 uur per week. Deze opvang kan geschikt zijn voor ouders die veel opvang nodig hebben, maar waarvan de dagen wekelijks verschillen. Deze vorm van opvang is duurder dan vaste opvang, maar goedkoper dan complete flexibele opvang. Deze opvang heeft een ‘tussentarief’.
  • Complete flexibele opvang. Met deze opvang gelden nog steeds de blokken en tijdsafnames die ook gelden bij vaste opvang of flexibele opvang met een minimale afname per week, maar bij deze vorm kunt u bijvoorbeeld ervoor kiezen om maar 2x per maand opvang af te nemen. Je betaalt dus niet door in de weken dat je vakantie hebt of geen opvang nodig hebt. Deze opvang kan geschikt zijn voor ouders die grotendeels zelf de week rond kunnen maken rondom hun werktijden, maar soms terug willen vallen op Tjil Kinderopvang.


Kinderen die gebruik maken van flexibele opvang mogen op alle groepen binnen de locatie ingepland worden, maar wij proberen dit wel zoveel mogelijk op dezelfde groepen te doen.

Extra opvang

Het kan zijn dat u een keer een extra dag opvang nodig heeft.  Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden. Nadat ouders die gebruik maken van flexibele opvang hun planning hebben doorgegeven, gaan we kijken naar de aanvragen voor extra opvang.

Aanvragen van flexibele opvang of extra opvang

Hoe vraagt u flexibele opvang en extra opvang aan?

Beide aanvragen verlopen via de ouderapp. In de ouderapp kunt u verzoeken indienen. Deze verzoeken ontvangen wij in ons planningssysteem. Verzoeken worden op datum en tijdstip van binnenkomst verwerkt. Wij streven ernaar om alle verzoeken binnen 5 werkdagen te behandelen.

Via de ouderapp krijgt u een bericht wanneer wij uw verzoek hebben verwerkt.

Doorgeven van de flexibele opvang:

Wanneer wij de planning voor de 16e van de maand ontvangen hebben voor de daarop volgende maand, garanderen wij een plekje voor uw kind. Op de 16e van de maand wordt het personeelsrooster definitief gemaakt en vanaf dan is deze leidend in eventuele extra mogelijkheden voor flexibele opvang. Aanvragen voor flexibele opvang die na de 16e van de maand zijn gedaan, worden wel in behandeling genomen, maar bieden geen garantie op een plekje.

Wanneer een aanvraag definitief wordt toegekend, wordt deze altijd in rekening gebracht. Deze kan achteraf niet kosteloos worden geannuleerd.

Beëindiging flexibel contract:

Wanneer uw kind 3 maanden aansluitend geen gebruik heeft gemaakt van de opvang binnen Tjil!, komt het contract automatisch te vervallen.

Aanvragen extra opvang:

Wanneer u extra opvang nodig heeft, kunnen wij dit na de 16e van de maand toezeggen (als er plek is) voor de maand erop. Omdat ouders die gebruik maken van flexibele opvang garantie krijgen op een plekje wanneer zij hun planning voor de 16e van de maand opgeven, kunnen wij aanvragen voor extra opvang pas na de 16e van de maand invullen.

Let op: extra opvang is altijd tegen het complete flexibele uurtarief en kan achteraf niet kosteloos worden geannuleerd.

U kunt verzoeken aanvragen tot 3 dagen voor de datum dat u opvang nodig heeft.

Heeft u opvang nodig voor de dag zelf of de volgende 2 dagen? Neem dan even contact op met de leidinggevende collega van uw locatie.