Gratis Peutervoorziening

Tilburg start proef met gratis peuteropvang

Tilburg start met een proef voor gratis peuteropvang. De opvang wordt gratis voor ouders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum en geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Vanaf 1 april 2024 betalen zij geen eigen bijdrage meer voor de peuteropvang. De gemeente Tilburg betaalt deze bijdrage, zodat meer peuters (2 tot 4 jaar) naar de peuteropvang kunnen gaan.

 

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?

Het inkomen van u en uw mogelijke partner mag in 2024 niet hoger zijn dan 25.090 euro.

 

Wat verandert er voor mij?

Uw situatie: Dit verandert er:
Ik ontvang kinderopvangtoeslag Er verandert niets.
Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en mijn (gezamenlijk) inkomen is niet hoger dan 25.090 euro. De peuteropvang is vanaf 1 april gratis voor uw kind. U betaalt geen eigen bijdrage meer. De gemeente betaalt dit voor u.

 

Wanneer start de proef?

De proef start op 1 april 2024 en eindigt op 1 januari 2027.

 

Waarom wordt de peuteropvang gratis?

De peuteropvang is goed voor de ontwikkeling van peuters. Hiermee bereiden zij zich goed voor op de basisschool. Voor ouders met een lager inkomen, kan de eigen bijdrage een drempel zijn. Dat willen we niet. Door de peuteropvang voor deze ouders gratis te maken, hopen we dat meer Tilburgse peuters dezelfde kans krijgen om mee te doen.

 

Waarom is de peuteropvang niet gratis voor alle ouders?

We willen dat de peuteropvang ook gratis is voor werkende ouders met een inkomen tot 25.090 euro. Omdat zij recht hebben op de kinderopvangtoeslag, zijn zij verplicht de eigen bijdrage zelf te betalen. De gemeente mag de eigen bijdrage niet terugbetalen aan ouders. Dat staat zo in de Wet Kinderopvang. De gemeente Tilburg kijkt samen met de peuteropvang hoe we de peuteropvang toegankelijker kunnen maken voor alle ouders.

 

Meer informatie

Hebt u nog vragen na het lezen van dit bericht? Neem contact op met uw contactpersoon bij de peuteropvang. (info@tjil.net) Uw peuteropvang weet welke ouders recht hebben op gratis peuteropvang.